ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು!? – ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು!

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು..!ಸಂತೋಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದಂಪತಿಗಳು 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 1. ಎಸ್‌ಟಿಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ, ಎಚ್‌ಐ ಮತ್ತು ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ … Continue reading ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು!? – ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು!